EPANELEPSIS

Tan Akıncı

Epanelepsis Viyana Uygulamalı Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yapılmış olan bir yüksek lisans bitirme projesi. Epanelepsis Yunanca'da tekrar (repetition) anlamına geliyor. Süreç boyunca geliştirilmeye çalışılan biçimsel dil özellikle mutasyona uğramış tekrarlar üzerine yoğunlaşıyor aynı hamurları yere ve işleve göre tekrar yoğuruyor, parçalar evrim geçiriyor. Bazen eğrisel akslar üzerinde bazen ise bozulmuş bir grid üzerinde.

Viyana'daki mevcut Viyana Batı Tren İstasyonu ve U3 ile U6 metro istasyonlarını buluşturan metro istasyonu şehrin alışveriş aksı olan Mariahilfer Caddesi'nin batı ucuna doğru yer alıyor. Yeşil bir bant olan ve bu bölgeyi bıçak gibi ikiye kesen "Gürtel" yani kemer tanımsız bir koridor yaratıyor.  Tren istasyonunun iki taraftaki komşusu Bahnhof City ciddi miktarda alışveriş, ofis ve otel olmak üzere kapalı alana sahip.

Mariahilfer Caddesi eskiden ahır olan ve şimdi Viyana'nın en önemli müzelerinine ev sahipliği yapan müzeler semti ile başlar. Dolayısıyla bir köprüyle entegre olmuş metro istasyonu projesi daha çok yeşil bant dolayısıyla kesilmiş ve birbirinden izole olmuş önemli noktaları tekrar buluşturuyor ve önemli bakı noktalarına pencereler açıyor.

Tren istasyonu projesi kendi fonksiyonlarını havaya kaldırıp zemini tamamen bir kamusal mekana dönüştürme kaygısı güdüyor. Hemen karşıda bulunan tarihi Aziz Lazarus kilisesinin başrolü oynadığı kentsel panoramik manzaraya açılan ve farklı oturma pozisyonlarına göre organik şekillenmiş bir meydan yaratarak Viyana şehrinden aldığı alanın önemli bir kısmını toplum için düzenleyip kendisi biraz daha üst kotta, havada süzülerek organize oluyor.

"The Epanelepsis is a master diploma project made in the University of Applied Arts Vienna. The definition of Epanelepsis is repetition in Greek.  The morphlogical language which was developed during the process was used in a series of repetition and mutation in similar scales that lay in a warped grid and in a such array in section so that the Lazarus church becomes a focal point for a visual relationship.

The existing Vienna Westbahnhof train station and the subway station where train lines U3 and U6 intersect lays in the west end point of the Mariahilferstreet which is the shopping axis of Vienna. The "gürtel" which is a green band cuts the street and creates a undefined corridor.The neighbor on two sides; the Bahnhof City contains a lot of closed space with shopping, offices and a hotel.

Mariahilfer street begins with a public space: Former court stables Museumsquartier, now a big collection of museums different kinds. The project aims to convert the whole station simeltanously to a semi open public space by manipulating the ground which was derived from the site. The architecture is in sides and above; trying to mark the end of the street with a similar element like the beginning."