AURA FOCUS: MIMARLAR CEPHEDE

'AURA FOCUS: MIMARLAR CEPHEDE' Panel discussion will take place on 27th, March at AURA Istanbul. Moderatör: Kurtul Erkmen with Cem Ilhan, Durmus Dilekçi and Melike Altınısık.

Cephenin yapı elemanı olarak tarihsel perspektifle gelisiminin ele alındıgı “AURA Focus - "Yapıda Arayüz: Cephe" ile baslayan seri, mimari tasarım sürecinden uygulama tekniklerine, farklı cografyalardaki mimari çözümlerden enerji üreten teknolojilere kadar tüm yönleri ile incelenmeye devam ediyor.

Serinin ikinci etkinliginde, mimarlar, cephe sorunsalı üzerine yaklasımlarını, mimari tasarım ve uygulama sürecinde hangi teknoloji, malzeme ve yöntemleri kullandıklarını kendi yapıları üzerinden ele alıyor.

RELATED CONTENTS